BÌNH CHỌN
CÂU CHUYỆN DELIGHT ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2023

Chiến dịch Kaizen & Delight 2023 của TCTC chúng ta chính thức hoàn thành, riêng về câu chuyện Delight đã đạt con số ấn tượng: 37 câu chuyện cả TCTC1 và TCTC2.

Và đâu là Top 3 những “Câu chuyện mang tinh thần phục vụ hỗ trợ khách hàng vượt sự mong đợi và chia sẻ truyền cảm hứng đến thành viên TCTC!?”. Xin mời 500 anh em cùng nhau bình chọn cho 3 Câu chuyện mà mình yêu thích nhất và xứng đáng được vinh danh tại Lễ trao giải Chiến dịch K&D năm 2023.

– Đọc và cảm nhận nhận lại các câu chuyện Delight bên dưới

– Bình chọn ngay! Nếu anh/chị đã “cảm” được hết tất cả Câu chuyện Delight của chúng ta tại đây

01.Nội dung câu chuyện Delight

02. Top 3 Câu chuyện anh/chị yêu thích nhất là…. Hãy chọn ra 3, chỉ 3 thôi nhé!