Giao diện là “Sếp” nhưng hệ điều hành là “Chị”

Tôi không biết mọi người thì sao, chân dung người “Sếp” là như thế nào?
Nhưng đâu đó chắc hẳn cũng hình dung Sếp với những đặc trưng khó gần, nghiêm nghị, luôn có khoảng cách và làm cho mình lúc nào cũng cảm giác sợ hãi không dám chia sẻ hoặc có những lần cảm thấy không hài lòng