FORM NOP K&D 2024 TCTC1

PHIẾU ĐĂNG KÝ K&D TCTC1

Câu chuyện Delight Khách hàng:

 

Bạn/đồng nghiệp của bạn đã làm gì khiến khách hàng vui/xúc động/ấn tượng vậy?
- Sự việc xảy ra khi nào?
- Bối cảnh ra sao?
- Vị khách hàng đó là ai?
- Vấn đề của khách hàng là gì?
- Bạn đã có những hành động Delight gì?
- Có những ai cùng bạn thực hiện việc này?
- Cảm xúc của bạn khi làm việc này như thế nào?
- Khách hàng đã chia sẻ điều gì với bạn sau khi nhận được sự hỗ trợ của bạn (nếu có)?
- Thông điệp bạn muốn truyền đạt cho mọi người qua câu chuyện này?
Câu chuyện Delight Đồng nghiệp:

 

Bạn muốn nói lời cảm ơn đến đồng nghiệp (trong cùng tổ/nhóm/phòng ban hoặc khác phòng ban) nào của bạn? 
- Sự việc xảy ra khi nào?
- Bối cảnh ra sao?
- Người mà bạn muốn nói lời cảm ơn đó là ai?
- Họ đã hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với bạn điều gì?
- Có những ai cùng thực hiện việc này?
- Cảm xúc của bạn khi nhận được sự hỗ trợ này?
- Thông điệp bạn muốn truyền đạt cho mọi người qua câu chuyện này?
Câu chuyện Truyền cảm hứng:
 
- Lối sống/hành động tích cực mà bạn muốn chia sẻ là gì?
- Cảm nhận của bạn về điều này?
- Nó đã giúp bạn trở nên tốt hơn như thế nào?
- Thông điệp bạn muốn truyền đạt cho mọi người qua câu chuyện này?

thông điệp bạn muốn truyền tải qua câu chuyện trên là gì? (Ngắn gọn thui nhé ahihi...)

Ý TƯỞNG KAIZEN

Đâu là vấn đề ở Công ty/Bộ phận/trong chính công việc của bạn mà bạn nghĩ mình sẽ làm tốt hơn? Theo bạn vấn đề này nên được Kaizen như thế nào?

Chia sẻ chi tiết theo thông tin bên dưới nhé.

Xác nhận và đánh giá của Quản lý trực tiếp:

Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ những điều tuyệt vời cùng TCTC!