Tổng hợp ảnh xe mới vào 01 thư mục để NVBH dễ tra cứu

Hình xe mới sau khi chụp không được lưu tổng hợp lại 01 nơi dẫn đến việc khi cần tìm lại không còn hoặc mất thời gian tìm kiếm

Add thêm nhân viên hỗ trợ Sale mới vào hệ thống TSPM

Khách hàng Tsure khi nhập lên hệ thống thường sẽ không để tên nhân viên bán hàng (NVBH) tsure hỗ trợ, khi coi lại danh sách khách hàng xe cũ bạn NVBH không biết bạn NVBH xe cũ nào đang hỗ trợ khiến khó nắm bắt thông tin.

Kaizen bạc nhựa đầu cáp số

– Các xe đời 2012 bắt đầu có hiện tượng “hư hỏng bạc đầu cáp số”, số lượng xe tăng dần
– Phụ tùng cáp số TMV đang bán theo cụm, chi phí thay thế khá cao.
– TCTC không thể trữ hết phụ tùng cáp số cho từng dòng xe. Các trường hợp hư hỏng buộc phải kéo xe về chờ đặt hàng hoặc gia cố tạm khó đảm bảo tính ổn định.

Kaizen chiếu phim ở phòng khách hàng

Phòng chiếu phim và nghỉ ngơi của khách hàng đang sử dụng Netflix
để chiếu phim, tuy nhiên khi hết bộ phim không tự động chuyển sang
bộ phim khác mà tự động dừng.