Quặng lọc sơn tái chế

Trước Kaizen: Khi đã khuấy đều màu cho vào súng sơn thì cần phải có phễu lọc để loại bỏ bụi, cận, màu chết làm cho màu sơn mịn đẹp khi sơn. Phễu lọc có thể dùng với số lượng 3 cái / 1 xe và rất nhiều cái / 1 ngày gây tốn chi phí rất cao cho mỗi tháng

Đòn bẫy gỡ tấm sàn

Tấm sàn qua thời gian bị biến dạng, rất cứng khi lấy ra vệ sinh, thay lọc trong phòng sơn. Phải dùng đến nhiều sức lực gây tổn hại sức khỏe, tốn thời gian cho viêc thay lọc và vệ sinh tấm sàn.

Dốc bục lên xuống xe Ô Tô

Đối với xe tháo hết 4 bánh khi di chuyển ta cần 1 chiếc xe chuyên dụng chịu tải thân xe để di chuyển, tuy nhiên xe chịu tải lại có 4 bánh xe rất nhỏ, gây khó khăn khi di chuyển vào phòng sơn vì vướn bục trước phòng sơn gây khó khăn tốn thời gian ảnh hưởng thời gian giao xe khách hàng trong quá trình di chuyển.