Kaizen bạc nhựa đầu cáp số

– Các xe đời 2012 bắt đầu có hiện tượng “hư hỏng bạc đầu cáp số”, số lượng xe tăng dần
– Phụ tùng cáp số TMV đang bán theo cụm, chi phí thay thế khá cao.
– TCTC không thể trữ hết phụ tùng cáp số cho từng dòng xe. Các trường hợp hư hỏng buộc phải kéo xe về chờ đặt hàng hoặc gia cố tạm khó đảm bảo tính ổn định.

Dụng cụ hỗ trợ bao bọc phụ tùng tháo rời

Phụ tùng khi tháo rời phải mang đến nơi để kệ bọc nilong để bọc phụ tùng (cuộn dài 5 tấc) gây mất thời gian, cuộn nilong thường đặt trên giá gây bất tiện cho KTV, có thể gây mất an toàn lao động, chiếm không gian.