Cảm kích anh kích bình

Lời cảm ơn gửi đến anh KTV đã hỗ trợ NVBH thật tốt trong quá trình chăm sóc khách hàng, người “cứu tinh” hôm đó chính là anh Quốc Sĩ, mời anh bước lên nhận lời cảm ơn sâu tận đáy lòng của bạn đồng nghiệp. Chuyện mà bạn Hoàng Vũ (Phòng Kinh doanh) kể rằng:
“Em muốn nói lời cảm ơn tới anh Quốc Sĩ là KTV bảo dưỡng vì trong thời điểm giờ trưa cần ăn uống và nghỉ ngơi mà anh vẫn nhiệt tình hỗ trợ cho khách hàng. Em thấy biết ơn và rất vui vì được là đồng nghiệp, là người anh em chung công ty với anh.